HEMSIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD. MER INFORMATION KOMMER STRAX.

Våra tjänster

Skogsröjning

Vi utför alla typer av skogsröjningar, till exempel lövsanering, ungskogsröjningar, underväxtröjning före gallring och slutavverkning. 

Skogsinventering

Vi inventerar din skog, till exempel barkborreangrepp, plantkontrollering, kvalitetskontroll av röjning och kontroll med drönare .

Timmerstugor

Vi timrar stugor och mindre hus, använder oss av dalaknuten och en så kallad bondknut. 

Trädfällning

Vi fäller avancerade träd där det ej är möjligt med maskin, tex i slänter och hustomter.

Utförda arbeten

Mer information kommer strax! Kontakta oss via mejl eller telefon så länge.

info@skogshuggarna.se

Mattias: 076-136 40 24

Mikael: 073-050 99 52